Hypotheekregels te streng

’Aflossen is goed maar niet voor 100 procent in 30 jaar’

De meeste stellingdeelnemers vinden het een goed idee van het Centraal Planbureau (CPB) om de hypotheeknormen voor huizenbezitters te versoepelen. In combinatie met een flexibeler pensioenstelsel, zou dit Nederlanders in staat stellen meer te sparen.

Een respondent merkt op: „Eenduidig is het allemaal niet. Aan de ene kant heb je het CPB dat de hypotheekregels wil versoepelen en aan de andere kant De Nederlandsche Bank die juist wil dat we nog meer gaan aflossen. Wie moet je nou volgen?” Iemand anders noemt het een ’zeer onverstandig advies’. „Een hypotheek is niks meer en niks minder dan een schuld en schulden moet je aflossen.”

Een respondent die het wel een goed idee vindt: „Dat volledig aflossen van je hypotheek in dertig jaar moet worden losgelaten. Je kunt zonder risico best vijftig procent hypotheek in je huis houden. De overwaarde kunnen mensen prima gebruiken om kapitaal mee op te bouwen, want dat is nu alleen maar weggelegd voor de allerrijksten.”

Wel vinden de meeste respondenten dat huiseigenaren hun volledige hypotheek moeten aflossen. Een voorwaarde: „Dat volledig aflossen zou dan wel beloond moeten worden. Nu word je met een huis dat volledig ’vrij’ is, afgestraft met vermogensbelasting. Of je kinderen moeten er erfbelasting over betalen.”

Het grootste deel van de deelnemers vreest dat er door het loslaten van de aflossingsplicht eenzelfde situatie zou kunnen ontstaan als bij het uitbreken van de kredietcrisis. Een respondent vreest het ergste voor de huizenmarkt: „Als je de huizenmarkt kapot wil maken, dan moet je vooral die aflossingsverplichting loslaten. Dan schieten de huizenprijzen namelijk nog verder omhoog.”

Daarbij zien de meeste stellingdeelnemers een nieuwe crisis al aankomen, omdat door de lage rente te veel huizenkopers boven hun macht geld lenen.

Een reactie: „Die nieuwe crisis is nu al in de maak, nu starters overbieden in blinde paniek.” Een respondent vreest echter wel dat door het loslaten van de aflossingsregels, de crisis juist zal verergeren. „Op deze manier wordt de schuldenberg nog hoger dan die al is.”

Een meerderheid van de deelnemers is voorstander van flexibeler pensioenregels, die meer passen bij de persoonlijke omstandigheden van Nederlanders. Deze respondent is hier echter faliekant op tegen: „Houd die pensioenpremie vooral verplicht, want anders komt daar helemaal niets van terecht.” Een andere respondent is juist wel voor vrijere keuze: „Als je met een volledig afgelost huis hypotheekvrij kunt wonen, dan is een laag pensioen helemaal niet zo erg.”

Het CPB vindt het vooral een probleem dat door de starre hypotheek- en pensioenregels, jonge mensen niet genoeg kunnen sparen. Een meerderheid van de respondenten ziet dit ook als probleem. Het Nibud adviseert Nederlanders een buffer aan te houden van 3500 tot 6000 euro per jaar. Een kwart van de Nederlanders heeft dit geld niet achter de hand.

Twee derde van de stellingdeelnemers vindt de normbedragen van het Nibud acceptabel. Door de coronacrisis teren vooral mensen met een laag inkomen in op hun spaargeld. Dat vindt driekwart van de respondenten erg. Een reactie: „Dat plan van het CPB zou daarom lucht kunnen geven aan mensen die het nu zwaar hebben.”