Meldpunt woonfraude biedt u de gelegenheid om uw vermoedens van woonfraude te rapporteren. Wilt u direct een vermoeden kenbaar maken klik dan HIER voor een meldingsformulier. Meldingen worden afgehandeld door het meldpuntwoonfraude. Wij zijn gespecialiseerd in het aanpakken van alle vormen van woonfraude en doen dit zorgvuldig en effectief volgens een werkwijze die is vastgelegd in onze huisregels.

Wat is woonfraude?

De huurder van een woning komt de regels van zijn huurovereenkomst niet na. Enkele voorbeelden:
•    Onderhuur: de woning wordt onderverhuurd aan familieleden of andere bewoners;
•    Kamerverhuur: er worden kamers verhuurd aan ander bewoners;
•    Overbewoning: er wonen te veel onbekende personen in een te klein huis;
•    Bedrijfsuimte: de woning wordt alleen gebuikt als bedrijf of winkelruimte;
•    Hoofdverblijf elders: de woning wordt door niemand bewoond en is leeg;
•    Hennepteelt: in de woning is een kwekerij, stekkerij of drogerij gevestigd;
•    Prostitutie: de bewoner of huurder verricht seksuele bedrijvigheid in de woning;
•    Drugs: er wordt drugs verhandeld of in grote mate gebruikt door personen;
•    Kraak: de woning is gekraakt, u bent bang voor kraak of er wordt gekraakt;
•    Overlast: de woonfraude geeft overlast. U voelt zich onveilig.

Stop woonfraude en geef het door aan het meldpunt?
Onderhuur, kamerverhuur, overbewoning, verloedering van lege woningen, drugspanden, hennepteelt, overlast en kraaksituaties…!  Allemaal vormen van woonfraude die een negatief effect hebben op een goed woonklimaat. Woonfraudeurs overtreden de regels van de huurovereenkomst en belemmeren daardoor een rechtvaardige woonruimteverdeling en dit gaat samen met het particuliere vastgoed in dorp of stad. Met als gevolg klachten van burgers, omdat er vaak lange wachttijden voor huurwoningen zijn. Woonfraude tast bovendien de leefbaarheid aan: vervuiling, gebrek aan onderhoud en schoonmaak, overlast, leegstand en illegale praktijken zijn niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het woongenot. Bovendien worden er personen slachtoffer van misleidend gedrag, woekerhuren, oplichting en ongewenste beloftes. Dit alles heeft een negatieve invloed op zaken als woonkwaliteit, leefbaarheid, veiligheid, waardebepalingen van koopwoningen alsmede gebiedsontwikkelingen. Woningcorporaties, particuliere beleggers, maar ook kleine particuliere verhuurders staan dan ook voor de serieuze taak om woonfraude te voorkomen.